PRIVACY

Privacybeleid:

De Verffabriek hecht veel belang aan je privacy en deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden. Vul je een formulier in, dan komen je gegevens in een bestand te staan dat kan gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden, mits je hier voor uitdrukkelijk je toestemming gegeven hebt. Je kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen, overdragen of vragen om te verwijderen. Gebruik hiervoor dit formulier..

Gegevens die we van je bewaren, worden bewaard voor een termijn van 2 jaar vanaf de laatste aankoop of aanvraag.

De Verffabriek doet er alles aan om de gegevens die we van je bewaren veilig te bewaren.

Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat De Verffabriek de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.