KWALITEITSVERF RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT NAAR GEBRUIKER: TOONZAAL EN ONLINE SHOP

DUURZAAM ONDERNEMEN

DE VERFFABRIEK BEPERKT DE IMPACT VAN HAAR ACTIVITEITEN OP DE OMGEVING.

Milieuzorg is één van de bouwstenen binnen ons dagelijks bedrijfsbeleid. Met onze allereerste deelname aan het Milieucharter Oost-Vlaanderen engageren wij ons om ook dit jaar acties uit te werken die een blijvende positieve invloed hebben op het milieu. We reduceren niet alleen systematisch de milieu-impact van onze verven, maar ook de impact van onze activiteiten op de omgeving.

Eerdere acties met betrekking tot milieuzorg:

 • het inzaaien van een groendak
 • het plaatsen van lightcatchers
 • het aanplanten van een groene gevel
 • het opvangen van regenwater
 • het verlengen van de levensduur van meubels via upcycling
 • het duurzaam beheren en recycleren van afvalstromen

GROENE GEVEL

Een groene plek in een industriepark.

Met ons groendak en groene gevel willen we de natuur opnieuw een plaats geven op verloren plekken. De groene gevel is duurzaam, ecologisch, mooi en tevens architecturaal.

Voordelen groekdak:

 • isoleren het gebouw
 • vergroten de biodiversiteit
 • nemen fijnstof op

BELEIDSVERKLARING GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU EN BEVEILIGING 2015-2016

Het beleid van De Verffabriek is erop gericht te streven naar een gezond rendement om zodoende de continuïteit van de onderneming te kunnen garanderen.
De Verffabriek voert daarom een systematisch en geïntegreerd beleid inzake gezondheid, veiligheid, milieu en beveiliging bij de uitvoering van zijn ondernemingsdoelstellingen;

 • Door continu aandacht te besteden aan het milieu- en veiligheidsbewustzijn bij alle stakeholders en zo te investeren in duurzaam ondernemen.
 • Door de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van de eigen medewerkers en klanten te waarborgen.
 • Door afvalstromen zoveel mogelijk te beperken, te scheiden naar soort en indien mogelijk te hergebruiken.
 • Door het beheersen van het energieverbruik.
 • Door een systematische benadering van veiligheid en gezondheid in alle fasen, processen en producten van de onderneming.
 • Door het voorkomen van materiële, milieuschade en milieuverontreiniging.
 • Door het opstellen van procedures om proactief te kunnen handelen bij ongevallen of milieu-incidenten.
 • Door de bedrijfscultuur te bevorderen zodat werknemers aangemoedigd worden om mee duurzaam te ondernemen.

DE VERFFABRIEK HAMME

Zwaarveld 34
9220 Hamme (O.Vl.)
Tel. 052 48 08 28
info@deverffabriek.be

Openingsuren:
van MAANDAG tot VRIJDAG
van 8u tot 12u en
van 13u tot 18u
ZATERDAG van 8u tot 12u